Disclaimer

Algemene voorwaarden                                            NAUTA NAVIS (NN)                                                                                          Guido Van Loon

Deelname

De cursist verklaart in een gezonde lichamelijke en geestelijke conditie te zijn.

Neemt u medicijnen in dan dient u het vooraf te melden zodat we uw deelname kunnen overleggen.

Bent u onder psychiatrische begeleiding dan dient u het vooraf te melden en deelname is mogelijk met een schriftelijke toestemming van uw psychiater.

Minderjarig, enkel en alleen met een schriftelijke toestemming van een ouder/wettelijke vertegenwoordiger.

Geneeskunde

De begeleiding is uitsluitend een mogelijke ondersteuning/aanvulling en kan u belangrijke inzichten geven maar vervangt geen medische voorgeschreven behandelingen of medicaties.

Ik kan onder geen enkel beding verantwoordelijk gesteld worden voor medische complicaties.

Bij ziekte, gelieve steeds eerst uw arts of specialist te raadplegen.

Uw gegevens

De door u verstrekte gegevens worden onder geen voorwaarde uitgewisseld met andere.

Verantwoordelijkheid

U bent verantwoordelijk voor uw eigen daden en beslissingen.

Ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor en/of de gevolgen van uw daden en beslissingen tijdens het coachingstraject en/of  als gevolg hiervan.

Annulatie bij privé afspraken:

Tot één week voor de afspraak.

Met grondige reden in overleg.

Annulatie bij cursussen:

Door de aanvaarding van onderhavig document verbindt de cursist zich tot betaling van het inschrijvingsgeld. In geval van annulering van de opleiding door de cursist zal een vergoeding van 20% van het totale inschrijvingsgeld verschuldigd zijn (behoudens andersluidende afspraak).

De organisator behoudt zich het recht toe om de opleiding te annuleren in het geval onvoldoende deelnemers werden bereikt of om deelname te weigeren of stop te zetten in welk geval het inschrijvingsgeld integraal aan de cursist zal worden terugbetaald.

Gelezen en voor akkoord

Naam :                                                                        

Handtekening :                                                                                                 Datum :                /20..

Terug naar start