Vanishing Twin Syndrome

Vanishing Twin Syndrome

Het drama in moederschoot

Waar staan de letters VTS, of LTS en WTS voor ?

Vanishing Twin Syndrome.

Lost Twin Syndrome

Womb Twin Survivor

Dat de band tussen tweelingen groot, sterk en onzichtbaar is dat weten we allemaal.

Als deze band gebroken wordt tijdens de zwangerschap dan spreken we van VTS.

Vele studies zijn hier ook al aan gewijd.

Wetenschappelijk is bewezen dat één op 8 mensen in die situatie verkeren, dat is toch 12%.

Een goed boek hierover is “Drama in moederschoot “ van Aumann R.

Wat zijn de symptomen ? Herken je er een paar?

• je bent je heel goed bewust van de noden van een ander, maar gemakkelijk gekwetst als een ander jouw noden niet ziet
• je bent heel begaan met het thema leven en dood
• in je emoties kan je gemakkelijk “over the top” reageren, je leeft emotioneel vaak in uitersten, of je bent van je emoties totaal afgesneden
• het is gemakkelijk allerhande projecten op te starten; afwerken is een andere zaak
• een tafeltje met twee stoelen is mooier dan met één stoel of drie stoelen. Dingen horen per twee om mooi te zijn.
• je zoekt in je partner een soulmate
• je bent hoog gevoelig
• je hebt twee heel contrasterende kanten in je persoonlijkheid. Soms ben je bv heel erg verlegen terwijl je ook in andere situaties heel erg op de voorgrond staat
• als je je kwaliteiten helemaal gebruikt voel je je schuldig tegenover iemand die die kwaliteiten niet heeft. Je zal aan je collega met minder kwaliteiten het krediet geven van wat jij gedaan hebt
• je hebt een natuurlijke empathie
• het heeft niet lang geduurd voor je besefte dat jij anders was dan de anderen
• in je leven kom je regelmatig situaties tegen dat je dingen of personen dient los te laten. Vaak blijft een “waarom” achter
• het is moeilijk om bij je innerlijke rust te komen
• je bent al heel je leven op zoek, maar niets brengt je voldoening. Je zoekt steeds een nieuwe uitdaging of ervaring op, je steekt een heel deel energie in het zoeken zonder te weten naar wat
• afscheid nemen op een feestje is moeilijk. Ofwel wacht je tot de laatste, ofwel ga je er liefst in het geniep vandoor
• je doet steeds teveel dingen tegelijk
• je bent perfectionist en tegelijk heel slordig
• foto’s betekenen iets speciaal voor jou. ofwel wil je er helemaal niet op en trek je liever zelf foto’s ofwel moet je op elke foto staan
• je innerlijke saboteur is je beste vriend, je komt hem vaak tegen, bent er heel erg kwaad op, maar gebruikt hem om je zin te krijgen
• als je ergens komt, scan je eerst en vooral de gezichten
• als kind had je ingebeelde speelkameraden, je speelt bv cowboy en indiaan tegelijk
• aanvallen van plotse lage eigenwaarde, terwijl je weet dat je heel veel kwaliteiten hebt
• vrijheid is belangrijk, je hebt veel ruimte nodig, die je niet durft in te nemen
• in groep voel je je verantwoordelijk voor het welzijn van de anderen
• je spreekt gemakkelijk in de “wij” vorm
• je wordt gemakkelijk gestuurd door wat moet of zou moeten
• je bent mannelijk, maar hebt een sterke vrouwelijke kant of je bent vrouwelijk maar hebt een sterke mannelijke kant
• als het donker wordt en men zou je kunnen zien van op straat, dan moeten de gordijnen dicht
• diep van binnen voel je je vaak op verschillende vlakken op de tweede plaats
• financieel heb je nooit echt tekort, maar ook nooit over. Als er dan al een veel geld binnenkomt, dan is het er door voor je het weet.

Als dit in een vroeg stadium gebeurt heeft men last met aarden en het IK.

Hoe vroeger in de zwangerschap, hoe minder IK er al was, hoe meer je versmolten bent met anderen.

Na een maand zwangerschap is er reeds een bepaalde eigenheid, waardoor er een groot gemis ontstaat.

Op latere leeftijd worden soms trauma’s zichtbaar waardoor men in fight (vechten), flight (zweven) en freeze (bevriezen) beland.

Trauma in verband met binding.

Permanent op zoek naar de ideale partner, waardoor meerdere partners de revue passeren.

Het invullen van leegtes door eten/drinken/activiteiten/onrust.

Nog typische kenmerken ?

Je koopt altijd teveel eten. In de ijskast ligt altijd eten voor nog iemand.

Je wil altijd weten waar je partner is of naar toe gaat. Je geeft ook dikwijls feedback waar je naartoe gaat.

Je kan ook versmelten met je partner, waardoor je jezelf soms kwijt bent.

De twins zijn ook de interessantste mensen op een receptie, je zoekt mekaar op.

Je scanned alles als je ergens binnen komt.

De actie die je onderneemt wordt dikwijls onderbroken door andere dingen als je passeert.

De brievenbus blijft vol als je de vaatwas passeert en de kat je voor de voeten loopt, want die moet nog eten hebben.

Er is ook de saboterende kracht !!!

Buiten het feit dat je veel dingen tegelijk doet, werk je ook niks af.

In de baarmoeder was je met twee, of drie, of …., en jij hebt het overleefd, dus is leven en dood een bewust thema in je leven. Ofwel durf je niet te leven ofwel leef je voor 200%. Geen van beide is correct.

Als je jezelf bent, ben je constructief, maar soms moet je je tweeling eer aan doen en iets kapot maken.

Door dingen uit te stellen waardoor je later in de knoei komt, is ook zo iets.

Leven in uitersten, hoogten en laagten. Te laat komen op feestjes of afspraken. Negatieve competitie en iets kapot vechten.

Hoe weet men dat ?

Herinneringen zitten in het lichaam, niet in het hoofd, niet in het gevoel.

De nieuwe tijd brengt meer VTS’ers door,  latere zwangerschappen,  medicatie,

IVF (=in-vitrofertilisatie), enzovoorts.

In de huidige tijd kan VTS vroeger en vroeger vastgesteld worden door betere echo’s en door beter en snellere opvolging van zwangerschappen.

Tweelingen herken je aan hun reactiepatronen. Door ook de symptomen te onderzoeken via vragenlijsten kan veelal opgemaakt worden dat VTS aan de orde is.

Via opstellingen kan ook het één en ander duidelijk worden.

Verder zijn er de vele operaties die dit aantonen. In bepaalde aangroeiïngen in het lichaam worden soms nagels, tanden en/of haar gevonden.

Hoe oplossen ?

De erkenning:

Zolang er weerstand tegen bestaat heeft een cursus geen effect.

Men wil er zelf dus aan werken.

De erkenning bestaat er ook in proberen te ontdekken of je met 2 of met 3 of met meerdere in de baarmoeder was.

De sabotage:

Bewust worden welke patronen onbewust spelen om het zaakje te saboteren, die u saboteren dus.

Wie ben ik ?:

Uitzoeken wie je eigenlijk bent, welke dingen je niet of wel doet waarvan je nadien denkt “wat heb ik nu gedaan?” of waarbij je het gevoel hebt dat je jezelf even kwijt was.

Het coachen :

Hoe ga je er dus in het vervolg mee om?

Wat is je levenspad?

Dank voor de VTS:

Buiten een aantal nadelen zijn er ook verschrikkelijk veel voordelen aan verbonden.

Samen leren we deze kwaliteiten te ontdekken.

Evenzo zal je zien dat hierdoor je leven meer diepgang heeft gekregen, waar kwaliteiten en bewustwording een belangrijke rol spelen.

Terug naar start