Familieopstellingen

Familieopstellingen

 

Wat maakt opstellingen zo speciaal?

Opstellingen zorgen ervoor dat je leert kijken in je eigen kristallen bol !!!

Durf je onderbewuste aanspreken om bewuster te gaan leven.

Durf een onbekende reis maken, een opstelling brengt opluchting, verlichting en ruimte.

Leer terug voelen wat juist is ipv het eerst te bedenken.
 

Voor meer technische en gedetailleerde uitleg, lees hier verder,

Hoe werkt een opstelling ?

Iemand heeft een thema/vraag of wil iets zichtbaar maken. De opsteller of facilitator bepaald, via gerichte vragen en in samenspraak met de klant, welke personen of items gaan worden opgesteld.
Een representant is een persoon die gekozen wordt om een figuur in de opstelling te vertegenwoordigen. Deze persoon is vreemd aan de vraagsteller, maw ze kennen elkaar niet, maar het is wel diegene die ervoor zorgt dat er duidelijkheid komt in de vraagstelling.

De klant stelt deze personen op in de ruimte naar zijn gevoel en het beeld dat hij/zij op dit moment heeft van de situatie. Op dit moment, omdat een opstelling steeds een momentopname is. Volgende week kan de situatie of het beeld van de klant al anders zijn.

De opsteller begeleidt dan verder de opstelling, terwijl de klant van op de zijlijn naar zijn eigen opstelling kijkt.

Het eigenaardige aan het systeem is nu zodanig, dat door de plaats en door de afstand van elkaar, de verschillende representanten exact weergeven wat er speelt bij ieder van hen, en zij info krijgen vanuit het wetend veld.

Familieopstellingen – systeemopstellingen

Het is bekend geworden onder familieopstellingen, maar gezien alles in een systeem zit en je eigenlijk alles kan opstellen, spreekt men tegenwoordig meer van systeemopstellingen.

Alles is systemisch met elkaar verbonden

 • je familie van herkomst
 • je huidige familie
 • je vriendenkring
 • je werksituatie
 • enzovoorts

Systemisch werk is een krachtige methode die meer en meer opgang vindt in zowel bedrijven als binnen het therapeutisch werk. Alleen al aanwezig zijn bij familieopstellingen raakt aan eigen processen en brengt daar beweging in.

Geschiedenis

Bert Hellinger heeft deze bijzondere techniek ontwikkeld, die is ontstaan uit verscheidene therapeutische strekkingen. Ondertussen zijn verschillende mensen hem gevolgd en is de techniek verfijnd, uitgebreid en veralgemeend naar systeemopstellingen.

 Wat doet het ?

Systeemopstellingen geven je diepgaand inzicht in oude, onbewuste patronen die je leven beheersen en die door generaties heen worden overgedragen.

Vele mensen hebben de ervaring dat, ondanks talrijke therapieën gevolgd te hebben, ze nog steeds botsen op dezelfde patronen.

Een opstelling kan je bevrijden van verstrikkingen op emotioneel, fysiek en mentaal vlak, waardoor jij je plaats in je familie en in het leven ten volle kan beleven.

Wat heeft het mij gebracht ?

Wat het mij gebracht heeft is in een paar woorden niet te omschrijven.

Voor mij is het een fantastische werkwijze die op een zachte manier de dingen aan je toont waar aan kan gewerkt worden. Het brengt je ook dichter bij je gevoel waardoor de ware IK naar boven komt.

Het is daarom dikwijls het op zoek gaan naar jezelf.

De vraag “Wie ben ik eigenlijk ?” komt meermaals in je vizier.

We weten steeds beter wat de andere hoort te doen, maar kijken zelden wat we er zelf aan kunnen doen.

 Wie komt naar opstellingen ?

Op jonge leeftijd is iedereen bezig met werk, relatie, je huis – tuin en kindjes, pas op latere leeftijd komen de levensvragen. Meestal beginnen de vragen in de relatie.

Opstellingen laten je zien waar je vanuit je ervaring/familie/opvoeding/trauma’s tegenaan loopt.

Een paar wetmatigheden

Een aantal wetmatigheden spelen hierbij een belangrijke rol.

 • Iedereen heeft recht op zijn/haar plek
  • Je kan niemand uitsluiten uit het systeem of er komt iets in onbalans.
  • Vb. de vader of moeder kunnen er emotioneel of fysiek niet zijn in het gezin.
 • In het systeem hoort een zekere rangorde gerespecteerd
  • De vader aan het hoofd van het gezin, dan de moeder, verder de eerst geborene en zo verder.
  • Of in een werksituatie is er een onbalans als de chef zijn verantwoordelijkheid niet neemt of zich als baas niet kan manifesteren.
 • Veel, zo niet alles gebeurt uit loyaliteit
  • Een voorbeeld hiervan is dat kinderen uit liefde en loyaliteit de schuld of verdriet dragen van de ouders
  • Dat veel mensen iets op zich nemen dat niet van hun is, uit liefde voor het systeem.
 • Geven en nemen dienen in evenwicht te zijn
  • De gevers dienen ook te kunnen nemen en de nemers dienen ook te kunnen geven
  • Een uitzondering op deze regel is de verhouding tussen de ouders en de kinderen

Ouders dienen te geven aan de kinderen, anders kunnen de kinderen niet geven aan hun eigen kinderen later.

Zijn opstellingen veilig ?

Opstellingen gebeuren met veel respect en liefde voor het systeem of familie en iedereen die eraan deelneemt.

De details of het uitrafelen van de privésfeer van een familie is absoluut niet nodig. Men kan zelfs opstellingen doen zonder de personen te benoemen.

Wil men nog meer veiligheid en vindt men een opstelling in groep iets te veel, dan kan in een privésessie ook gewerkt worden. Eén op één noemt men dat en dan wordt er gebruikt gemaakt van verschillende attributen, zoals stenen of poppetjes bvb.

Een opstelling is niet te bewijzen of te verklaren hoe het werkt, maar het werkt en dat is het voornaamste.

Een goede uitdrukking is hierbij van toepassing = “werkt iets, doe er meer van, werkt iets niet, doe het dan anders”.

Terug naar start